Disclaimer

Disclaimer website

De website cultuurpaktnoord.nl is met zorg samengesteld, maar we kunnen niet garanderen dat hij geen onjuiste of verouderde informatie bevat. Cultuur Pakt Noord aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van eventuele onjuiste informatie op deze website. De site is uitsluitend bedoeld als informatiebron. Cultuur Pakt Noord gaat door het plaatsen van informatie op deze website geen verplichtingen jegens derden aan van welke aard dan ook. Aan de inhoud van deze website kunnen daarom uitdrukkelijk geen rechten worden ontleend.

Disclaimer e-mail

E-mail van Cultuur Pakt Noord kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien jij niet de geadresseerde bent of het bericht abusievelijk aan jou is gezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Cultuur Pakt Noord aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. Cultuur Pakt Noord is gevestigd te Groningen, kamer van koophandel: 61956260 .

Heb je een vraag laat het ons weten!

E info@cultuurpaktnoord.nl
T +31 (0)6 190 696 06

Cultuur Pakt Noord
Postbus 780
9700 AT Groningen

© 2017 Cultuurpaktnoord.